Tilbud til elever med særlige behov

SPS-støtte til ordblinde elever på HTX

Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, er ordblind eller har andre særlige behov, tilbyder vi forskellige former for støtte. På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi dedikerede vejledere ansat til at hjælpe elever med særlige behov. Vejlederne har en tæt dialog og samarbejde med lærerne og øvrige relevante kontaktpersoner på skolen, så du får den bedst mulige støtte. Se støttemuligheder her
 

Sådan får du støtte

Ved psykiske og fysiske udfordringer skal du have en dokumenteret diagnose fra din læge/psykiater for at få støtte. Kontakt din SPS-vejleder, så vi kan sikre, at du får den rette hjælp

Som ordblind kan vi få adgang til dine testpapirer på ordblindetest.nu, hvis du har fået foretaget den nye tværgående ordblindetest. Er du blevet testet med en anden test, skal du sende dine testpapirer til læsevejlederen. Hvis du ikke er blevet testet før, kan vores læsevejleder lave en test. Kontakt din læsevejleder, hvis du er ordblind

 

Støttemuligheder

Se oversigt over støttemuligheder her
 

Vejledning

Kontakt din vejleder, så vi kan sikre, at du får den rette støtte:

Læsevejleder - ordblind

SPS-studievejleder - psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

 

Finansiering

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en offentlig ydelse målrettet elever med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse samt ordblindhed. Der ansøges om SPS af den uddannelsesinstitution, som eleven er indskrevet på, og støtten bevilges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan læse mere om SPS på www.spsu.dk

To the next section

SPS-vejleder, Ballerup

Telegrafvej 9

 

SPS-vejleder på TEC, Katja Skjoldborg Hansen
Katja Skjoldborg Hansen
Telefon 2545 3551, kash@tec.dk
Lokale C2.10
Mandag til fredag

To the next section

SPS-vejleder, Frederiksberg

Stæhr Johansens Vej 7

 

Foto kommer

 

Michel Tyedmers
Telefon 2545 3564, mt@tec.dk
Lokale 703 og humaiore teambasen (5. sal)
Torsdag kl. 9-14

To the next section

SPS-vejleder, Lyngby

Akademivej, bygning 451

 

SPS-vejleder på TEC, Inger Spang Larsen
Inger Spang Larsen
Telefon 2545 3581, isl@tec.dk
Lokale 046
Mandag til fredag

  

 

 

SPS-vejleder på TEC, Anders Westergaard
Anders Westergaard
Telefon 2545 3409, anw@tec.dk
Lokale 062
Mandag til fredag

To the next section

Læsevejleder på HTX

For dig der har svært ved at læse, skrive eller stave eller har hørenedsættelse

Ballerup

Telegrafvej 9

 

Signe Barlyng
Telefon 2545 3145, sba@tec.dk
Lokale C2.05
Mandag til fredagLyngby

Akademivej, bygning 451

Hannah Bruun Hjort, læsevejleder på H.C. Ørsted Gymnasiet
Hannah Bruun Hjorth
Telefon 2545 3312, hbhj@tec.dk
Lokale 0.066
Mandag til fredag

 

 

Frederiksberg

Stæhr Johansens Vej 7


Ny læsevejleder starter 1. august
Lokale 501

To the next section

Støttemuligheder

Hvis du er ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du gode muligheder for at få støtte til at gennemføre din uddannelse på H.C. Ørsted Gymnasiet. Du finder en oversigt over støttemuligheder neden for. Se hvordan du får støtte her

 • En fast studievejleder

  Har du psykiske udfordringer som følge af Autisme, Asperger, ADHD, ADD, OCD eller andet, får du tilknyttet en fast vejleder som vil støtte dig igennem hele dit gymnasieforløb. Du og din vejleder finder sammen ud af, hvilke behov du har for støtte, og din vejleder hjælper dig til konkret at få sat støtten i værk. Det kan fx være behov for ekstra tid til eksamen, faglig studiestøtte fra en HTX-lærer etc.

  Du og din vejleder mødes jævnligt, og din vejleder kan hjælpe dig løbende med de udfordringer, du har - fx planlægning og struktur, med at indgå i sociale strukturer og gruppearbejder, med problemer af personlig og social karakter, med at samarbejde med dine lærere, andre vejledere, psykolog, sagsbehandler etc.

  Hvis du er ordblind, bliver du tilknyttet læsevejlederen på din afdeling, som også er ansvarlig for administrative opgaver forbundet med dit støtteforløb.

 • Studiestøtte

  Har du psykiske udfordringer, har du mulighed for at få faglig studiestøtte i et eller flere af dine fag, såsom fx matematik, kemi, fysik, dansk og engelsk fra en HTX-lærer. Er du ordblind, vil studiestøtten være tilpasset dette behov og gives af læsevejlederen. Studiestøtten bliver afholdt individuelt eller på mindre hold, og indholdet aftales løbende med den pågældende faglærer eller læsevejleder.

  På H.C. Ørsted Gymnasiets afdeling i Lyngby tilbyder vi desuden støtte i klassen i udvalgte fag og timer til elever med psykiske vanskeligheder i form af en dobbeltlærerordning. 

 • It-hjælpemidler

  Som ordblind kan du få en personlig licens til ordblindeprogrammer, som kan hjælpe dig med både læsning, stavning og skrivning. Sammen med programmerne får du også en håndscanner og en scannerpen. Du får hjælp til at installere og opsætte programmerne efter dine behov samt instruktion i at bruge programmerne.

 • Elektroniske studiematerialer

  Hvis du er ordblind, kan du blive medlem af det elektroniske bibliotek Nota. På Nota er alle materialer e-bøger eller lydbøger. Nota producerer studiematerialer til alle, der får støtte gennem SPS som ordblind. Se mere på nota.dk

 • Støtte til hørehæmmede

  Hvis du er døv, kan du få tegnsprogs- og skrivetolkning. Det er ligeledes muligt at få adgang til høretekniske hjælpemidler. Du kan desuden modtage studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet hørenedsættelse.

 • Støtte til synshandicappede

  Hvis du er blind eller svagtsynet, kan du få tildelt elektroniske hjælpemidler, som kan kompensere for dit synshandicap. Du kan ligeledes få adgang til studie- og eksamensmaterialer, som er produceret i et format, der kan anvendes sammen med hjælpemidlerne. 

  Du kan desuden modtage sekretærhjælp og studiestøttetimer med fokus på opsamling på din undervisning, hvis du oplever vanskeligheder med at få alle detaljer med i hverdagen grundet synshandicappet.

 • Fysiske funktionsmidler

  Har du fysiske vanskeligheder, kan du få tildelt fysiske funktionshjælpemidler – eksempelvis adgang til særlige stole og borde på skolen.

 • Forlænget tid til eksamen

  Som SPS-elev og ordblind har du mulighed for at få forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid til visse mundtlige eksamener.

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer