Om TEC

image description To the next section

Virksomhedernes og de unges førstevalg

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt.  

Vi har mere end 30 erhvervsuddannelserteknisk gymnasie: H.C. Ørsted Gymnasiet, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet med fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation.

Vi tror på, at alle har talent, og på TEC formår vi at finde det frem. Vi brænder for at få vores elever, lærlinge og kursister til at flytte sig fagligt mest muligt, tro på sig selv og lykkes i livet. 

Pædagogisk didaktisk strategi

På TEC understøtter vi elevernes teknologiske og erhvervsrettede dannelse med undervisning, der gør eleverne bevidste om værdier, normer, kvalitetskrav og kultur, der knytter sig til de enkelte erhverv og videregående uddannelser. Vi uddanner stolte håndværkere og kompetente studerende. Se TECs pædagogisk-didaktiske strategi her 

H.C. Ørsted Gymnasiets faglige vision

På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og stærke kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi - målrettet støttet af humaniora og samfundsvidenskab. Vi bidrager til at styrke fremtidens samfund ved at være nysgerrige, samarbejdende, selvstændige og dygtige. Se H.C. Ørsted Gymnasiets faglige vision her 

TECs Grundforståelse

TECs Grundforståelse udgør det fælles strategiske grundlag for alle skolens aktiviteter. TECs identitet, omdømme, kompetencer og praksis er formuleret i Grundforståelsen, der fungerer som fælles grundlag for ledelse og medarbejdere, så skolen også i fremtiden udbyder uddannelser og kurser, der er relevante og af høj kvalitet. Se TECs Grundforståelse her

TECs Grundforståelse

To the next section

TEC som organisation

Direktion

TEC vicedirektør Morten Emborg
Direktør
Morten Emborg
Telefon 2545 3474, mem@tec.dkKristian Stagis, Udviklingsdirektør
Udviklingsdirektør
Kristian Stagis
Telefon 2545 3205, kst@tec.dkTEC direktionssekretær Christina Sørensen
Direktionssekretær
Christina Sørensen
Telefon 2545 3102, cs@tec.dk

 

Organisation og bestyrelse

 

Samarbejdsudvalg

TEC har ét hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og fem lokale samarbejdsudvalg (LSU).

 

Fakta

To the next section

Job på TEC

Vi har et levende, innovativt og trygt lærings- og arbejdsmiljø med åben og ærlig dialog baseret på tillid. Vi vil være på forkant og opdateret på ny viden, både fagligt og pædagogisk og har fokus på tværgående samarbejde, innovation, kvalitet og dannelse. Vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker, og vi gør en ekstra indsats for vores elever, lærlinge og kursister.

Komptenceudvikling
For at sikre at vi har kompetente medarbejdere, som kan gå i front og uddanne fagligt stolte og dygtige mennesker med teknologisk og erhvervsrettet dannelse, prioriterer vi kompetenceudvikling højt. TECs Grundforståelse og strategiske retning er centrale elementer for udvikling af såvel medarbejdere som ledere. Du kan læse mere om kompetenceudvikling på TEC her

Medarbejdertilfredshed
Glade, tilfredse, motiverede og engagerede medarbejdere er mere effektive og ansvarsbevidste – og dermed med til at skabe en god skole. På TEC gennemfører vi medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvert andet år for at afdække, hvordan vores medarbejdere har det. Se seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse

 

Personaleforening
Som medlem af TECs Personaleforening for du mulighed for at deltage i mange spændende arrangementer og udflugter sammen med dine kollegaer. Personaleforeningen står bl.a. for:

  • Teaterture 
  • Julebanko
  • Juletræsfest
  • Fisketure
  • Portvins-, rom- og whiskeysmagning
  • Badminton og bowling i Gladsaxe og Hvidovre hver uge
  • Tur i cirkus


Kunstforening
Som medlem af Kunstforeningen, får du mulighed for:

  • at vinde kunst og kunsthåndværk på den årlige generalforsamling 
  • at møde udøvende kunstnere og kunsthåndværkere 
  • at deltage i fællesudflugter til muséer og gallerier

 

To the next section
To the next section

Kvalitet

På TEC arbejder vi med at sikre undervisning af høj kvalitet med forankring i skolens grundforståelse. TEC har udarbejdet et kvalitetssystem for alle uddannelsesområder, som består af en samlet beskrivende rapport samt en strategisk oversigt:  

Handleplan for øget gennemførsel

Hvert år udarbejder TEC en handlingsplan, der med baggrund i forskellige evalueringer og analyser sætter fokus på, hvilke særlige indsatser skolen vil arbejde med for at øge gennemførelsen. Bemærk, at vi er i gang med at udarbejde en ny fastholdelsesstrategi for H.C. Ørsted Gymnasiet, og den fremgår derfor ikke her. Se handleplan for øget gennemførsel 2018

Nøgletal

Nøgletal HTX

Nøgletal erhvervsuddannelserne


Evalueringer

På TEC bruger vi evalueringer og trivselsundersøgelser som redskab til at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Dette gælder både undervisning, vejledning, ledelse, administration og fysisk/psykisk arbejdsmiljø. Evalueringerne bliver bl.a. brugt til at afdække, hvorvidt vi lever op til eksterne krav som fx Undervisningsministeriets love, regler og kvalitetsmål, samt interne krav i forbindelse med TECs egen grundforståelse.

Selvevaluering

TEC udarbejder hvert år en procedure for selvevaluering. Denne skal sikre, at udvalgte områder gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner af vores tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne, med henblik på at vurdere resultater i forhold til TECs mål og handlingsplaner for øget gennemførsel.

Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

AMU deltagerevaluering

 

Undervisningsmiljøvurdering (hvert 3. år)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

To the next section

Internationalisering

TEC er en flerkulturel erhvervsskole tæt forbundet med et arbejdsmarked med en stigende globalising. Den stigende internationalisering øger kompetencebehov for innovation, globale kompetencer og en høj faglig specialisering.

Europæiske dimension i vores uddannelser
Som dansk erhvervsskole har vi som opgave at styrke den europæiske dimension i vores uddannelser for at skabe gennemsigtighed og gensidig anerkendelse af vores uddannelser. Vi skal samtidig medvirke til, at vores elever er rustet til et komplekst arbejdsmarked, og at de modtager den bedst mulige undervisning hos os. Læs mere om vores internationale kerneaktiviteter

Elever og ansatte med globale kompetencer
TEC understøtter derfor elever og ansatte i udviklingen af globale kompetencer og udsyn. Med henblik på at være fagligt, pædagogisk og organisatorisk opdaterede, vil TEC som skole opsøge viden og erfaringer uden for landets grænser. Dette sker gennem deltagelse i tværnationale netværk, projekter, ekspertfora, og ved at elever og ansatte indgår i forskellige typer af mobiliteter, herunder tilbud om praktikperioder i udlandet. Se vores internationaliseringsmål og -effekter


Internationale partnere
TEC har et solidt netværk og mange udenlandske partnere, som muliggør vores internationale aktiviteter. Se liste med vores internationale samarbejdspartnere

To the next section

Udbudspolitik, samarbejdsaftaler og godkendelser

TEC indgår en række aftaler med andre VEU-udbydere for at sikre et fuldt udbud af Voksen- og efteruddannelse. Det betyder dels, at TEC udlåner udbudsgodkendelser til bestemte AMU-kurser til andre skoler, således at de pågældende kurser kan afholdes på andre skoler (udlægning), dels at TEC selv låner udbudsgodkendelser, så vi kan opfylde behov for uddannelse (indlån).

I andre tilfælde har TEC indgået aftaler med underleverandører om afholdelse af kurser (udlicitering):


TEC Praktikcenter har også indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner. Du finder en oversigt over institutionerne her:


Her finder du en oversigt over de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er), TEC er godkendt til, samt de AMU-mål godkendelsen omfatter:

Her finder du en oversigt over TECs godkendelser til at udbyde skolepraktik i Praktikcentret:

To the next section
OK

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere hvordan indhold på sitet bruges og til at målrette vores markedsføring. Ved at klikke videre på sitet accepterer du websitets brug af cookies. Vis detaljer