PRINT

Som elev har du adgang til udvalgte printere på skolen. Spørg din underviser hvis du vil vide, hvor den nærmeste printer står.

Printerens navn beskriver hvor den findes.

Eksempelvis vil AKV-451-008-PRT1 være:

AKV for Akademivej.
451 er bygningsnummeret.
008 er lokalenummeret.
PRT1 betyder at det er printer 1 i ovenstående lokale.

Alle printere er mærket med deres navn, et synligt sted på printeren. 

 Følgende er forkortelser for des forskellige adresser:

SOPU

SOPU har follw-me print og på alle adresser vælger man derfor mellem:

  • SOPU-Lille
  • SOPU-Stor

TEC

  • AKV: Akademivej, Lyngby
  • GLV: Gyrethe Lemches Vej, Lyngby
  • SJV: Stæhr Johansens Vej, Frederiksberg
  • STH: Stamholmen, Hvidovre
  • TEV: Telegrafvej, Ballerup
  • TOV: Tobaksvej, Gladsaxe

VUCLyngby

  • NBV: Nybrovej, Lyngby

En oversigt over alle printere kan ses her, såfremt du er på skolens netværk.

For at tilføje en printer skriver du i "Kør" følgende:

 Koer

Har du brug for yderligere hjælp til opsætning af printer på din egen pc på skolens trådløse netværk, finder du en vejledning her.

Vedledning til opsætning af printer på Mac findes her.